3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 99%

Nr CAS: 5995-86-8
Nr katalogowy: A16303
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16303 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-7-H-6-O-5-•H-2-O

Masa cząsteczkowa: 188.14 (170.12anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar