3-Fluoro-2-methylbenzonitrile, 97%

Nr CAS: 185147-06-2
Nr katalogowy: H26413
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H26413 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-6-FN

Masa cząsteczkowa: 135.14

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H312-H331-H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar