3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid, 97%

Nr CAS: 886497-22-9
Nr katalogowy: H26397
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H26397 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-6-ClFO-3-

Masa cząsteczkowa: 204.59

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar