2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide, 97%

Nr CAS: 238403-52-6
Nr katalogowy: H26410
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H26410 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-6-BrF-3-S

Masa cząsteczkowa: 271.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar