2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt, 40% aq. soln.

Nr CAS: 3811-73-2
Nr katalogowy: A16922
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16922 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-5-H-4-NNaOS

Masa cząsteczkowa: 149.15

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar