2-Butanone, HPLC Grade, 99.5+%

Nr CAS: 78-93-3
Nr katalogowy: 22924
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 22924 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-8-O

Masa cząsteczkowa: 72.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H319-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar