2-Butanol, anhydrous, 99%

Nr CAS: 78-92-2
Nr katalogowy: 43315
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43315 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-CH-2-CH(OH)CH-3-

Masa cząsteczkowa: 74.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H319-H335-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar