2-Butanol, anhydrous, 99%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 78-92-2
Nr katalogowy: 41871
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41871 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-1–0-O

Masa cząsteczkowa: 74.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H319-H335-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar