2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone, 98%

Nr CAS: 10/2/32
Nr katalogowy: A13365
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13365 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-5-BrCl-2-O

Masa cząsteczkowa: 267.94

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar