2-Amino-6-fluorobenzothiazole, 99%

Nr CAS: 348-40-3
Nr katalogowy: A18383
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A18383 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-7-H-5-FN-2-S

Masa cząsteczkowa: 168.19

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar