1,3-Dichloroacetone, 96%

Nr CAS: 534-07-6
Nr katalogowy: A14149
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14149 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3-H-4-Cl-2-O

Masa cząsteczkowa: 126.97

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H330-H314-H318-H341-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P273-P280-P305+P351+P338-P309-P310-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar