1-Propanol, Spectrophotometric Grade, 99%

Nr CAS: 71-23-8
Nr katalogowy: 22933
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 22933 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-CH-2-CH-2-OH

Masa cząsteczkowa: 60.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H318-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar