1-Methyl-2-pyrrolidinone, Spectrophotometric Grade, 99.5+%

Nr CAS: 872-50-4
Nr katalogowy: 39176
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39176 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-5-H-9-NO

Masa cząsteczkowa: 99.13

Zwroty wskazujące zagrożenie: H227-H315-H319-H360-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210e-P201-P261-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar