1-Fluoronaphthalene, 98%

Nr CAS: 321-38-0
Nr katalogowy: A18378
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A18378 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-7-F

Masa cząsteczkowa: 146.17

Zwroty wskazujące zagrożenie: H227-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210e-P261-P280a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar