1-Butanol, anhydrous, 99.9%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 71-36-3
Nr katalogowy: 41867
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41867 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-(CH-2-)-3-OH

Masa cząsteczkowa: 74.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H302-H315-H318-H335-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar