1-(2-Aminoethyl)piperidine, 98%

Nr CAS: 27578-60-5
Nr katalogowy: A18373
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A18373 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-7-H-1–6-N-2-

Masa cząsteczkowa: 128.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar