Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalną na eter dietylowy oraz

eter naftowy firmy Fisher Chemical

Nazwa Wielkość opakowania Numer katalogowy

Eter dietylowy >99,5%

do analiz AR, Ph.EUR

stabilizowany BHT

 

2,5 l

 

D/2450/17

Eter naftowy 40-60°C

 (<2% n-heksanu)

do analiz AR

 

2,5 l

 

P/1760/17

Zamówienia oraz zapytania należy składać bezpośrednio na adres mailowy chemia@argenta.com.pl