Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa HPLC (high-performance liquid chromatography) jest metodą analityczną  znajdującą coraz większe zastosowanie w badaniu czystości oraz identyfikacji związków chemicznych.

Metoda ta ma niestety szereg ograniczeń. Jednym z nich jest rozdział podstawowych związków zawierających
w swojej budowie azot (biogenne aminy). Podczas analizy takich związków wykorzystuje się bufory o wysokim pH (>8) w fazie ruchomej, co ma jednak niekorzystny wpływ na kolumnę. W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem jest stosowanie Metody Par Jonowych.

Powszechnie stosowanymi odczynnikami w Chromatografii Par Jonowych są anionowe sulfoniany alkilowe, które dodaje się w niewielkim stężeniu do fazy ruchomej.

Zalety odczynników do Chromatografii Par Jonowych ACROS ORGANICS:

  • Wolne od nierozpuszczalnych zanieczyszczeń
  • Ustabilizowana linia bazowa
  • Wszystkie odczynniki ICP są bezwodne
  • Szeroki wybór wielkości opakowań
  • Niska wartość absorbancji nawet przy wysokich stężeniach (tabela poniżej)
Produkt Nr kat. Stężenie (M) Absorbancja UV max λ (nm)
Sodu 1-propanosulfonian 39666 0,5 210 220 260 230
Sodu 1-butanosulfonaian 39664 0,5 0,1 0,06 0,04 0,02
Sodu 1-pentanosulfonian 39665 0,5 0,1 0,06 0,04 0,02
Sodu 1-heksanosulfonian 39667 0,5 0,1 0,06 0,04 0,02
Sodu 1-heptasulfonian 39668 0,5 0,1 0,06 0,04 0,02
Sodu 1-oktasulfonian 39669 0,4 0,1 0,06 0,04 0,02
Sodu 1-nonanosulfonain 39670 0,2 0,5 0,03 0,02 0,02
Sodu 1-dekanosulfonian 39671 0,2 (40oC) 0,5 0,03 0,02 0,02
Sodu 1-dodekasulfonian 39672 0,18 (gorąca woda) 0,5 0,03 0,02

Obecnie Metoda Par Jonowych znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym przy analizie leków i identyfikacji substancji biologicznego pochodzenia, ze względu na jonową naturę tych substancji,

Metoda Par Jonowych zakłada stosowanie dodatku do eluentu – związku o długim łańcuchu alkilowym
(C3 do C16)  oraz grupy jonowej, która może odwracalnie adsorbować się do łańcuchów alkilowych
(C8 lub C18) fazy odwróconej, tworząc wymieniacz jonowy, w którym związki mogą być rozdzielane.
Układ taki nie wymaga stosowania wysokich wartości pH.

Obecnie Metoda Par Jonowych znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym przy analizie leków i identyfikacji substancji biologicznego pochodzenia, ze względu na jonową naturę tych substancji,

Metoda Par Jonowych zakłada stosowanie dodatku do eluentu – związku o długim łańcuchu alkilowym (C3 do C16)  oraz grupy jonowej, która może odwracalnie adsorbować się do łańcuchów alkilowych (C8 lub C18) fazy odwróconej, tworząc wymieniacz jonowy, w którym związki mogą być rozdzielane. Układ taki nie wymaga stosowania wysokich wartości pH.

Produkt Nr kat. Wielkość opakowania
Sodu 1-propanosulfonian, bezwodny 99%+ Chromatografia Par Jonowych 396660250 25 g
396661000 100g
Sodu 1-butanosulfonian, bezwodny, 99%+ Chromatografia Par Jonowych 396640250 25 g
396641000 100 g
Sodu 1-pentanosulfonian, bezwodny, 99+

Chromatografia Par Jonowych

396650250 25 g
396651000 100 g
Sodu 1-heksanosulfonian, bezwodny, 99+

Chromatografia Par Jonowych

396670250 25 g
396671000 100 g
Sodu 1-heptanosulfonian, bezwodny, 99+

Chromatografia Par Jonowych

396680250 25 g
396681000 100 g
Sodu 1-oktanosulfonian, bezwodny, 99% Chromatografia Par Jonowych 396690250 25 g
396691000 100 g
Sodu 1-nonanosulfonian, bezwodny, 99% Chromatografia Par Jonowych 396700050 5 g
396700250 25 g
Sodu 1-dekanosulfonian, bezwodny, 99+ Chromatografia Par Jonowych 396710250 25 g
396711000 100 g
Sodu 1-dodekanosulfonian, bezwodny, 99+ Chromatografia Par Jonowych 396720050 5 g
396720250 25 g

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Autoryzowany dystrybutor odczynników Acros Organics, Alfa Aesar, Fisher Chemical, Fisher BioReagents
i Maybridge, a także strategiczny partner firmy Fisher Scientific.

Zamówienia oraz zapytania należy składać na adres mailowy:

chemia@argenta.com.pl