Zirconium(IV) oxide, cement

Nr CAS: 1314-23-4
Nr katalogowy: 42493
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42493 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar