Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint, 99% (including 4% CaO)

Nr CAS: 1314-23-4
Nr katalogowy: 40480
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40480 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ZrO-2-

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H222-H229-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P251-P211-P280i-P305+P351+P338-P410+P412

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar