Zirconium(IV) oxide, 20% in H2O, colloidal dispersion

Nr CAS: 1314-23-4
Nr katalogowy: 12732
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12732 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ZrO-2-

Masa cząsteczkowa: 123.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar