Zirconium(IV) oxide, 20% in H2O, colloidal dispersion

Nr CAS: 1314-23-4
Nr katalogowy: 40124
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40124 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: O-2-Zr

Masa cząsteczkowa: 123.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P310a-P321-P332+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar