Zirconium(IV) oxide 2-ethylhexanoate, in mineral spirits (䊚6% Zr)

Nr CAS: 22464-99-9
Nr katalogowy: 39543
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39543 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: (C-8-H-1–5-O-2-)xZn

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280a-P280a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar