Zirconium(IV) oxide, 18% in H2O, colloidal dispersion, stabilized with 1.3% yttrium oxide

Nr CAS: 1314-23-4
Nr katalogowy: 40123
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40123 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ZrO-2-/Y-2-O-3-

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P310a-P321-P332+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar