Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex

Nr CAS: 14717-56-7
Nr katalogowy: 86118
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 86118 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Zr[OCH(CH-3-)-2-]-4-•(CH-3-)-2-CHOH

Masa cząsteczkowa: 387.67

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar