Zinc perchlorate hexahydrate, 99.997% (metals basis)

Nr CAS: 10025-64-6
Nr katalogowy: 44315
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44315 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-O-8-Zn•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 372.37 (264.28anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar