Zinc chloride, anhydrous, 98+%

Nr CAS: 7646-85-7
Nr katalogowy: A16281
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16281 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Zn

Masa cząsteczkowa: 136.29

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar