Zinc chloride, 1M in diethyl ether

Nr CAS: 7646-85-7
Nr katalogowy: 19808
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 19808 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Zn

Masa cząsteczkowa: 136.29

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H314-H318-H336-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar