Zinc bromide, anhydrous, 98%

Nr CAS: 7699-45-8
Nr katalogowy: B22510
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: B22510 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ZnBr-2-

Masa cząsteczkowa: 225.19

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318-H317-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar