Yttrium(III) chloride hydrate, REactonĺ¨, 99.99% (REO)

Nr CAS: 12741-05-8
Nr katalogowy: 11185
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11185 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-3-Y•xH-2-O

Masa cząsteczkowa: 195.26(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar