Yttrium powder, -40 mesh, 99.6% (REO)

Nr CAS: 7440-65-5
Nr katalogowy: 44147
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44147 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar