Vanadium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)

Nr CAS: 7440-62-2
Nr katalogowy: 12234
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12234 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar