Tungsten powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7440-33-7
Nr katalogowy: 39749
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39749 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar