(+)-Tubocurarine chloride pentahydrate, 98+%

Nr CAS: 6989-98-6
Nr katalogowy: J60222
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J60222 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3–7-H-4–1-ClN-2-O-6-.HCl•5H-2-O

Masa cząsteczkowa: 681.65 (anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264-P270-P301+P310a-P321-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar