Trimethoprim, 50 mg/ml in DMSO, sterile-filtered

Nr CAS: 738-70-5
Nr katalogowy: J67175
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67175 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H227

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210e-P280a-P370+P378a-P403+P235-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar