Trifluoroacetic acid, HPLC Grade, 99.5+%

Nr CAS: 27881
Nr katalogowy: 44630
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44630 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CF-3-CO-2-H

Masa cząsteczkowa: 114.02

Zwroty wskazujące zagrożenie: H332-H314-H412

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar