Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether

Nr CAS: 368-39-8
Nr katalogowy: A14420
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14420 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–5-BF-4-O

Masa cząsteczkowa: 189.99

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar