Trichloroacetic acid, ACS, 99% min

Nr CAS: 27828
Nr katalogowy: 22156
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 22156 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CCl-3-CO-2-H

Masa cząsteczkowa: 163.39

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar