Titanium(IV) isopropoxide, 95%

Nr CAS: 546-68-9
Nr katalogowy: A13703
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13703 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–2-H-2–8-O-4-Ti

Masa cząsteczkowa: 284.23

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280a-P240-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar