Titanium(IV) chloride, 99.99% (metals basis)

Nr CAS: 7550-45-0
Nr katalogowy: 22979
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 22979 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-4-Ti

Masa cząsteczkowa: 189.69

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar