Titanium sponge, 3mm (0.12in) & down, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7440-32-6
Nr katalogowy: 42459
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42459 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar