Titanium nitride, Aerosol Refractory Paint, 99+%

Nr CAS: 25583-20-4
Nr katalogowy: 40390
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40390 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: TiN

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H220-H319-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280i-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar