Tin(II) chloride dihydrate, 98%

Nr CAS: 10025-69-1
Nr katalogowy: A14610
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14610 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Sn•2H-2-O

Masa cząsteczkowa: 225.65 (189.62anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar