Thulium(III) fluoride, anhydrous, REactonĺ¨, 99.99% (REO)

Nr CAS: 13760-79-7
Nr katalogowy: 11204
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11204 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: TmF-3-

Masa cząsteczkowa: 225.93

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H312-H331-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar