Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aq. soln.

Nr CAS: 75-59-2
Nr katalogowy: L09991
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L09991 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-1–3-NO

Masa cząsteczkowa: 91.15

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H314-H318-H370-H372-H373-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar