Tetrahydrofuran-d8, 100%(Isotopic)

Nr CAS: 1693-74-9
Nr katalogowy: 42348
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42348 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-D-8-O

Masa cząsteczkowa: 80.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar