Tetraammineplatinum(II) nitrate

Nr CAS: 20634-12-2
Nr katalogowy: 88960
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 88960 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-1–2-N-6-O-6-Pt

Masa cząsteczkowa: 387.21

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H319-H317-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar