tert-Butyl alcohol, ACS, 99+%

Nr CAS: 75-65-0
Nr katalogowy: 33278
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 33278 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-1–0-O

Masa cząsteczkowa: 74.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H332-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar