Terbium(III) sulfate octahydrate, REactonĺ¨, 99.9% (REO)

Nr CAS: 13842-67-6
Nr katalogowy: 14596
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14596 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Tb-2-(SO-4-)-3-•8H-2-O

Masa cząsteczkowa: 750.19 (606.05anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar