Terbium(III) chloride hexahydrate, REactonĺ¨, 99.9% (REO)

Nr CAS: 13798-24-8
Nr katalogowy: 11209
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11209 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: TbCl-3-•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 373.38 (265.29anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar